Министърът на икономиката на Сърбия Младжан Динкич обяви, че Сърбия официално е излязла от рецесията.
Той очаква икономически ръст от около 2 % до края на годината, докато през миналата година страната е регистрирала спад на БВП от 2,8%.<br /> <br /> Особено експанзивно развиващ се отрасъл на Сърбия в момента е автомобилната индустрия, най-вече благодарение на навлизането на ФИАТ в страната, каза Динкич. <br /> <br /> Той се срещна със словенски инвеститори, които призова да инвестират в автомобилната промишленост.<br /> <br /> Словенските инвеститори може да се възползват от благоприятния момент за инвестиране в автомобилната индустрия не само защото държавата насърчава развитието на отрасъла, но и заради много ниския данък върху заплатите от 12%, данъка от 10% върху корпоративната печалба, както и заради много квалифицираната и евтина работна ръка, макар тя да не е толкова евтина като в Китай, отбеляза Динкич, цитиран от Б 92.<br />