Съществуващите сега технологии за спиране покачването на нивото на океаните и заливане на сушата заради повишаване температурата на планетата, са неефективни в дългосрочна перспектива. Към този извод са дошли американски учени, които с компютърни модели са проверили пет такива метода. Резюме от тяхното изследване е се намира на сайта BBC News.
Петте разглеждани метода са: разпръскване в атмосферата на серен диоксид SO2, извеждане в космическа орбита на огромни огледала за отразяване на слънчевото излъчване, активно засаждане на гори, получаване на дървени въглища от растителни останки и повсеместно използване на биогориво.<br /> <br /> Първите два способа трябва да намалят количеството попаднала топлина на Земята, а останалите три трябва да намалят емисиите в атмосферата на въглеродния двуокис. Учените са моделирали процесите на базата на 300-годишните наблюдения за повишаване равнището на океаните и са направили прогноза за бъдещето. Те са достигнали до извода, че нито огледалата, нито серният диоксид ще могат да възпрат покачването на Световния океан. Освен това сериният диоксид застрашава екологията на планетата.<br /> <br /> Що се отнася до другите три метода за намаляване на въглеродния двуокис в атмосферата, те могат да дадат забележим ефект само при съвместното им използване. В частност най-перспективно е преминаването към възобновяеми източници на енергия.<br /> <br /> Глобалното затопляне се превръща в неоспорим факт. Например юни 2010 година се е оказал най-горещият за цялата 130-годишна история на наблюднията. Средната температура на сушата и на океана е била с 0,68 градуса по-висока, отколкото през целия ХХ век и съставлявала 16,2 градуса по Целзий.<br /> <br /> <strong>БЛИЦ</strong><br /> <br />