Италианската област Тоскана задоволява една четвърт от нуждите си от електричество с помощта на геотермална енергия. Град Пиза пък носи марката „100 % зелена енергия“, която се дава в Италия на местата, използващи енергия от възобновяеми източници. На практика една от най-красивите области в Италия , известна в цял свят с червените си вина, черпи богатство буквално от земните недра, пълни с топлина.
Геотермалната енергия, използвана в Тоскана, е 100 % чиста и нейният източник – земната топлина, е на практика неизчерпаем, по подобие на вятъра и водата. Не става въпрос обаче само за производство на електрическа енергия, а и на топлина, с която могат да се отопляват цели сгради, а така също и парници, в които се отглеждат цветя и различни земеделски култури.
В Пианкастаняо, до Сиена, където се намира най-големият парников комплекс в Европа, цветята се отопляват изцяло с геотермална топлина.
Превръщането на геотермалната енергия в ток става за пръв път преди повече от век.
През 1904 принц Джинори-Конти успява за пръв път да трансформира силата на парата в електрическа енергия, с която запалва 5 крушки. 11 години по-късно в Лардерело, Тоскана, започва да действа и първата геотермална централа в света. Оттогава до днес са направени гигантски крачки в тази сфера в Италия.
В момента геотермалните централи произвеждат около 5 милиарда киловатчаса електрическа енергия , която може да задоволи нуждите на два милиона италиански семейства. По този начин се спестяват 1.100.000 тона петрол и се избягва емисията на 3,8 милиона тона въглероден диоксид.
В Италия геотермалната енергия е един от силните козове на енергийния гигант Енел. Групата управлява 32 геотермални централи в Италия. Тяхната обща инсталирана мощност е 711 мегавата, което означава 5 милиарда киловатчаса енергия. Италия се смята за световен лидер в геотермалната сфера. В момента Енел оперира в тази сфера с различни фирми в Салвадор, Чили, Никарагуа.
Италиански специалисти, както и експерти от Съединените щати, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Белгия изучават възможността да се „перфорират“ извори и в зони, където в земята липсват естествени „резервоари“. Целта е в тях да се инжектира вода, която да се затопля от земята, след което да се изкачва на повърхността, за да се използва като течност за производство на енергия. /Pronto Sofia