Над половината от сърбите внимателно следят събитията след арестуването на Радован Караджич, а 3 % не знаят нищо за това.
Проучването, направено от Стратеджик маркетинг по поръчка на сръбския национален съвет за сътрудничество с Трибунала в Хага, показва, че 70 % от сърбите подкрепят сътрудничеството с Трибунала, но 54 % не подкрепят предаването на обвиняеми на Хага. Това се подкрепя от 42 % от анкетираните. Според 43 % от сърбите Ратко Младич и Радован Караджич трябва да бъдат предадени на Трибунала в Хага. За 42 % от сърбите Радован Караджич не е нито герой, нито престъпник. За една трета от анкетираните той е герой, а за 17 % е престъпник. Огромното мнозинство – 86 % от сърбите смятат, че Трибуналът в Хага е пристрастен и работи срещу сърбите, а 82 % от анкетираните оценяват, че това е политически съд. /Б 92