Учени са изучили състава на атмосферния прах на възраст 300 милиона години и са установили, че той е богат на желязо, което е жизненонеобходимо за фотосинтезиращите водорасли, произвеждащи кислород.


Резултатите от тяхното изследване са публикувани в списание Geology.

В наше време атмосферния прах се пренася на огромни разстояния и съдържа голямо количество хранителни вещества, необходими за растежа на растенията. Например, тънките песъчинки, издигнати във въздуха от пясъчните бури в Сахара, достигат до Южна Америка.

Там те наторяват почвата на тропическите гори на Амазонка и подхранват с микроелементи фотосинтезиращите водорасли в Атлантическия океан.

Американските учени са установили каква роля е играл атмосферният прах в живота на планетата на границата на каменовъгления и пермския периоди. По това време активно се развиват морските екосистеми, а в атмосферата се е натрупвал кислород.