"Първото съвещание на щаба ще бъде днес в 15 часа", съобщи ръководителят му проф. Красимир Гигов на извънреден брифинг. "Той има във всеки момент правото и задължението да се консултира със съответните специалисти", каза още проф. Гигов.
 

Той обясни кои членове влизат в състава на щаба и каква ще бъде логистиката. "Вторият момент е осигуряването на самата ваксинация. Осигуряване на екипи и средствата. Считаме, че в този състав НОЩ ще изпълни тези задачи", завърши проф. Гигов.


 

СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ЩАБ

Председател: Проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на Българския Червен кръст;

Заместник-председател: Доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор;

Секретар: Д-р Радосвета Филипова, държавен експерт в Министерство на здравеопазването;

Членове:

1. Главен комисар Стоян Темелакиев, заместник главен секретар на Министерство на вътрешните работи;

2. Полковник доц. д-р Андрей Галев, началник на Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена в структурата на Военномедицинска академия;

3. Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата;

4. Д-р Страшимир Генев, Директор на дирекция  „Болнична медицинска помощ“ в Националната здравноосигурителна каса;

5. Д-р Николай Брънзалов, заместник-председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз;

6. Д-р Галин Каменов, епидемиолог в Националния център по заразни и паразитни болести;

7. Д-р Румен Кофинов, управител на „БУЛБИО-НЦЗПБ“ ЕООД;

8. Д-р Теодора Тодорова, директор на дирекция „Здравен контрол“ в Министерство на здравеопазването;

9. Д-р Цветолюба Генкова, началник отдел в дирекция „Медицински дейности“, Министерство на здравеопазването;

10. Д-р Данчо Пенчев, заместник-директор на Столична регионална здравна инспекция;

11. Проф. д-р Марияна Мурджева,  Главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност „Клинична имунология“.